دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۳:۲۱:۲۵

امکانات و آزمایشگاه ها


 

الف)گروه کشاورزی دارای 4 آزمایشگاه به شرح زیر:

 

 

1- فیزیولوژی گیاهی و گیاهشناسی

 

2- خاکشناسی و باغبانی

 

3- شیمی گیاهی

 

4- کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی (درحال تجهیز)

 

در این آزمایشگا­ها وسایل و امکانات زیر موجود هست

اتوکلاو

مگنت استیورت

اسپکتروفتومتر

ترموسایکلر (PCR)

ترازوی حساس

سانتریفیوژ یخچال دار

ژل داکیومنت

ترازوی نیمه حساس

سانتریفیوژ

پک الکتروفرز افقی

اتاقک های رشد

بینوکولار

تانک ازت

هود لامینار

میکروسکوپ

آون

هود میکروبیولوژی

کلونجر

pH متر

شیکر

حمام آب گرم (بن ماری)

دستگاه تقطیر آب

ورتکس

ست سمپلر (میکروپیپت)

 

ب) گلخانه آموزشی و تحقیقاتی

 

ج) کارگاه نقشه کشی(درحال تجهیز)

 

د) سایت اختصاصی کامپیوتر