دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۲:۰۹:۰۳

جشن دانش آموختگی


هدف دانشگاه در برگزاری مراسم فارغ التحصیلی، اجرای یک برنامه رسمی و بیادماندنی می باشد. با توجه به استقبال دانش آموختگان در سال  گذشته و دستور  معاونت آموزشی دانشگاه برای برگزاری هرچه بهتر مراسم، خود دانشجویان فارغ التحصیل، مسئول برگزاری جشن شدند. بنابر این دانشجویان تمام کوشش خود را به کار گرفتن و با اجرای برنامه های جذاب، فضای مطلوب تری را به خصوص برای همراهان خود ایجاد نماید.