دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۳:۱۳:۱۵

دروس-ترم-تاریخ-امتحانات


جهت دریافت برنامه درسی و تاریخ امتحانات ترم مهر 97 (971)  به تفکیک ورودی روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

برنامه درسی و تاریخ امتحانات ورودی 932 و 941

 

برنامه درسی و تاریخ امتحانات ورودی 951

 

برنامه درسی و تاریخ امتحانات ورودی  961 و 962

 

برنامه درسی و تاریخ امتحانات ورودی 971 (دانشجویان جدیدالورود)


برچسب ها: -