دانشکده کشاورزی

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۲۳:۳۴:۵۹

فعالیت دانشجویان اقتصاد


درس مهارت آموزی- باردید دانشجویان از انواع گلخانه موجود در شهرستان

 

درس مهارت آموزی- دانشجویات در حال آبیاری محصولات کشت شده خود

 

درس مهارت آموزی- دانشجویان در حال نشاکاری

 

درس مهارت آموزی- دانشجویان در حال آماده سازی محوطه جهت کشت

 

بازدید درس اصول تبدیل مواد غذایی از مجتمع کشت و صنعت احیایی همدان

 

بازدید درس دامپروری عمومی

 

بازدید درس زراعت عمومی