دانشکده کشاورزی

پنحشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۶:۵۹:۲۰

مدیر گروه کشاورزی


دکتر احمد سام دلیری

 

 

 

شماره تماس:   7-33117804 کد 081     داخلی307 

دورنگار : 33117801-081

آدرس پست الکترونیک:

آدرس : شهرستان اسدآباد – بلوار شهید مظاهر رضاییان- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - مدیریت گروه های آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز- اقتصاد کشاورزی

کد پستی : 61841 - 65418

 

 

 


برچسب ها: -