دانشکده کشاورزی

پنحشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ساعت: ۱۷:۰۳:۲۳

کارشناس آزمایشگاه کشاورزی


مهندس محمد مهدی جمهور

 

 

 

شماره تماس:   7-33117804 کد 081     داخلی403

دورنگار : 33117801-081

آدرس پست الکترونیک:

آدرس : شهرستان اسدآباد – بلوار شهید مظاهر رضاییان- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - طبقه همکف- آزمایشگاه کشاورزی

کد پستی : 61841 - 65418